Koučink/mentoring

Proč mít kouče?

Sama, přestože se koučování a mentálním tréninkům věnuji profesionálně deset let, mám svého mentora. Neumím si v dnešní době představit dobře fungovat jak v osobním životě tak v podnikání či práci bez podpory kouče/mentora a jeho pomoci s ujasněním si důležitých věcí, revizi cílů a správné volbě akčních kroků. Sama jsem se dostala za krátký čas velice vysoko v podnikání. Úspěšně rozvíjím vlastní značku a pomáhám s rozvojem dalším firmám. Vedu vyrovnaný a spokojený osobní život a s tím pomáhám i dalším lidem. A také vedu klienty ve svých kurzech FIT a FRESH ke štíhlejšímu tělu a zdravějšímu životu.

  • Kouč je pro všechny, kteří hledají cestu a nemají mapu.
  • Kouč je  přítel, který pomáhá člověku zvýšit důvěru, uvědomění a odpovědnost.
  • Kouč vás podporuje dosáhnout výsledků efektivněji a rychleji.
  • Kouč chce od klienta vždy něco víc, než by dosáhl bez jeho podpory.
  • Kouč není poradce, který dává klientovi přímo radu, kouč je expert na způsob řešení.
  • Kouč vede klienta a ten pak odpověď na danou problematiku najde sám v sobě při procesu koučování.
  • Kouč je zodpovědný za proces a klient za výsledek.
  • Koučování vzniklo jako potřeba současné doby. Je to jedna z nejefektivnějších metod učení a nejlepší nástroj pro rozvoj osobnosti a tím i byznysu. Koučink lze tedy využívat jak v osobní, tak pracovní sféře.

Koučuji deset let a od dokončení pedagogického vzdělání se věnuji osobnímu rozvoji lidí a týmů. Mám za sebou řadu úspěšných projektů, odkoučovaných týmů a stovky koučovacích sezení s jednotlivci. Sezení probíhají buď online formou a osobně v Praze. POZOR, NYNÍ AKČNÍ BALÍČEK 10 koučovacích sezení za zvýhodněnou cenu!

Kouč je expert na způsob řešení
Kouč vede klienta a ten pak odpověď na danou problematiku najde sám v sobě při procesu koučování.
Kouč pak dále udržuje jednotlivce či celý tým plně koncentrovaný na vytyčený cíl.
Kouč je zodpovědný za proces a klient za výsledek.
Kouč používá pouze otázky, neradí.
Kouč může nabízet možnosti řešení.
Kouč předkládá možnosti a nástroje k podpoře klientových silných a posílení slabých stránek.
Kouč vede klienta, popř. skupinu nedirektivním a neinvazivním způsobem k cíli, který s klientem sám stanoví.
Kouč nechává klienta přemýšlet nad způsoby a možnostmi jak, kdy a za jak dlouho cíle dosáhne.
Kouč zajišťuje pomoc a dosažení kýžených výsledků a vybalancování života.

 

Kdo je mentor
Do mentoringu se mohou zapojit všichni, kdo mají zájem pracovat na svém profesním a osobnostním rozvoji.

MENTOR
může být každý, kdo má zájem předávat své zkušenosti a dovednosti a chce umožnit menteemu nahlédnout na vlastní profesní rozvoj z nového úhlu pohledu.
Mentorem se může stát každý, kdo má zájem nabídnout odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady. Mentor podněcuje k profesionálnímu chování, napomáhá kariérnímu růstu, podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů. Mentor je ten, kdo jde menteemu příkladem.

MENTEE
může být každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji.
Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací vycházejících ze zkušenosti mentora. Jasné a konkrétní příklady řešení jsou velmi motivující a mohou mít zásadní vliv na vývoj budoucí kariéry mentees.

Je pro vás koučik a mentoring vhodný? Ano, pokud řešíte osobní, vztahová, pracovní či byznysová a témata. 

ZDE MÁTE 50 typiských situacích, kde může koučink a mentoring významně pomoci:

Když:
1. když mu chybí v životě rovnováha
2. když má jakékoliv starosti finančního rázu
3. když má v životě chaos či nepořádek a neví si rady, jak to srovnat
4. když je dlouhodobě nespokojený, smutný, podrážděný
5. když nemá nikoho, na koho by se, mohl spolehnout, alespoň si to myslí
6. když se bojí navazovat kontakty, aby mu někdo znovu neublížil
7. když si myslí, že má v životě smůlu a nic se mu nedaří
8. když potřebuje stabilnější finanční zajištění
9. když má problémy v komunikaci, pocit, že mu nikdo nerozumí
10. když je kvalita jeho života významně limitována finanční situací
50 situaci
Reference