KOučování/ KDo je KOuč

shutterstock_158243174

Koučování/ KDo je KOuč

 • je jedna z nejefektivnějších metod učení a nejlepší nástroj pro rozvoj osobnosti a byznysu
 • v privátním životě a byznysu je koučink ideálním nástrojem podpory, motivace a rozvíjení vnitřních zdrojů a jedinečného potenciálu každého člověka
 • koučování je o partnerství s definování konkrétního cíle, určení jeho struktury a nastavení optimálního motivačního prostředí pro jeho dosažení
 • pomocí koučování na projektech na počátku jasně definujete a pojmenujete možné hrozby a rizika
 • koučování pomáhá lidem lépe stanovit cíle a následně stanovených cílů dosahovat
 • uvědomění koučovaného člověka je díky správnému nastartování motivačního mechanismu daleko větší
 • koučování zvyšuje u každého jedince sebedůvěru, uvědomění a zodpovědnost
 • koučink lze využívat jak v osobní, tak pracovní sféře
 • Kouč je expert na způsob řešení
 • kouč vede klienta a ten pak odpověď na danou problematiku najde sám v sobě při procesu koučování
 • kouč pak dále udržuje jednotlivce či celý tým plně koncentrovaný na vytyčený cíl
 • kouč je zodpovědný za proces a klient za výsledek
 • kouč používá pouze otázky, neradí
 • kouč může nabízet možnosti řešení
 • kouč předkládá možnosti a nástroje k podpoře klientových silných a posílení slabých stránek
 • kouč vede klienta, popř. skupinu nedirektivním a neinvazivním způsobem k cíli, který s klientem sám stanoví
 • kouč nechává klienta přemýšlet nad způsoby a možnostmi jak, kdy a za jak dlouho cíle dosáhne.
 • kouč zajišťuje pomoc a dosažení kýžených výsledků a vybalancování života