Proč mít svého kouče

Koučink

Proč mít kouče

Proč mít kouče?

Sama, přestože se koučování a mentálním tréninkům věnuji profesionálně, mám svého kouče. Neumím si v dnešní době představit, jak fungovat dobře v byznysu a osobním životě bez podpory kouče a jeho pomoci s ujasněníním si důležitých věcí, revizi cílů a správné volbě akčních kroků. Kouč je pro všechny, kteří hledají cestu a nemají mapu. Kouč je  přítel, který pomáhá člověku zvýšit důvěru, uvědomění a odpovědnost. Kouč vás podporuje dosáhnout výsledků efektivněji a rychleji. Kouč chce od klienta vždy něco víc, než by dosáhl bez jeho podpory.

Koučování vzniklo jako potřeba současné doby. Je to jedna z nejefektivnějších metod učení a nejlepší nástroj pro rozvoj osobnosti a tím i businessu.

Kouč nehraje roli poradce, který dává klientovi přímo radu, ale vystupuje v tomto procesu jako expert na způsob řešení. Kouč vede klienta a ten pak odpověď na danou problematiku najde sám v sobě při procesu koučování. Kouč je zodpovědný za proces a klient za výsledek.

Jak se liší kouč od psychologa, poradce, mentora či trenéra? Zásadně. Všechny uvedené profese vyjma kouče svým klientům udílejí rady a konkrétní návody, co a jak dělat. Dobrý kouč toto nikdy nedělá. Úkol kouče totiž je pomoci klientovi najít odpověď na jeho problém, správnou cestu v něm samém. Uvědomění koučovaného člověka je pak díky takovémuto správnému nastartování motivačního mechanismu daleko větší.

Koučink je zároveň partnerství, jehož posláním je definování konkrétního cíle, určení jeho struktury a nastavení optimálního motivačního prostředí pro jeho dosažení. Koučink lze tedy využívat jak v osobní, tak pracovní sféře.

V businessu je koučink ideálním nástrojem podpory, motivace a rozvíjení. Pomocí koučování například projekt již na jeho počátku jasně definujete a pojmenujete možné hrozby a rizika. Kouč pak dále udržuje jednotlivce či celý tým plně koncentrovaný právě na vytyčený cíl.
Kouč vede klienta, popř. skupinu nedirektivním a neinvazivním způsobem k cíli, který si klientem sám stanoví. Kouč nechává klienta přemýšlet nad způsoby a možnostmi jak, kdy a za jak dlouho cíle dosáhne.

Kouč používá pouze otázky, neradí. Koučink zvyšuje u klientů důvěru v sebe sama, uvědomění a zodpovědnost. Pomáhá lidem lépe stanovit cíle a následně stanovených cílů dosahovat.  Kouč předkládá možnosti a nástroje k podpoře klientových silných a posílení slabých stránek a zajišťuje pomoc a dosažení kýžených výsledků a vybalancování života. Klient se pod vedením kouče cítí spokojeně, radostněji a sebevědoměji.

Staňte se naším dalším spokojeným klientem  či klientkou.

Vaše Petra L. Krajčinovič